El procés creatiu 2019/2020

Imatges del procés creatiu de les parelles de la catorzena edició