El projecte

El projecte

“Parelles Artístiques, experiències creatives per la salut mental” és un projecte que es realitza des de l’any 2006 a Osonament, entitat sense ànim de lucre que té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i addiccions a la comarca d’Osona (Barcelonès).

Els últims anys, per tal d’arribar a un conjunt més gran de la societat i unir esforços al voltant de la lluita contra l’estigma vers la salut mental, hi participen altres entitats que gestionen recursos públics de salut mental de Catalunya formant el què anomenem Xarxa de Parelles Artístiques.

Art i contacte social

Parelles Artístiques consisteix en la creació i la posterior exposició d’unes obres realitzades per parelles formades per dos artistes, un dels quals està vinculat a recursos de salut mental. En el projecte, l’artista és la persona que crea una peça artística, tingui o no experiència prèvia, formació o s’hi dediqui a nivell professional o amateur.

El programa facilita que les persones puguin gaudir de l’art com a forma d’expressió i creixement i treballar amb d’altres persones que comparteixen un interès artístic, impactant positivament en el seu benestar.

El procés creatiu

El procés creatiu i personal que viuen els integrants de cada parella té un paper fonamental en aquest projecte, per sobre del resultat final de les obres, encara que aquestes també es valoren a través del catàleg, de les exposicions itinerants que s’organitzen, i de la seva venda final.

A destacar que la relació entre els membres de la parella és horitzontal, assumint tots dos la responsabilitat de l’elaboració de l’obra i de tots els aspectes que se’n deriven.

A cada edició s’edita un catàleg artístic amb la relació d’artistes i obres dels diferents territoris participants. La web del projecte, a més, conté informació de les diferents edicions (notícies, artistes, obres, exposicions, activitats paral·leles…).

Cada territori organitza exposicions a la seva pròpia comarca durant l’edició en curs, però també s’impulsa una exposició col·lectiva amb les obres de les parelles de totes les entitats participants.

L’edició es clausura amb una acció que inclou la venda o la subhasta de les obres. Els beneficis obtinguts es destinen a la següent edició del projecte.

El projecte té dos objectius generals

– Afavorir la recuperació de les persones que tenen algun problema de salut mental.

– Canviar la visió estigmatitzada que existeix a la societat vers la salut mental.

Contacta amb nosaltres per a més informació