El projecte

Parelles Artístiques, experiències creatives per la salut mental és un projecte que es realitza des de l’any 2006 a Osonament, entitat sense ànim de lucre que té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i addiccions a la comarca d’Osona.

Els últims anys, per tal d’arribar a un conjunt més gran de la societat i unir esforços al voltant de la lluita contra l’estigma vers la salut mental, hi participen altres serveis de salut mental de Catalunya.

L’art i el benestar

Parelles Artístiques consisteix en la creació i la posterior exposició d’unes obres realitzades per parelles artístiques formades per dos artistes, un dels quals està vinculat a recursos de salut mental. L’exposició és la presentació pública de les obres i la culminació del treball realitzat, però es valora sobretot el procés creatiu que viu cadascuna de les parelles.

La iniciativa facilita que les persones puguin gaudir de l’art com a forma d’expressió i creixement, impactant positivament en el seu benestar.

Fases del procés creatiu

Formació: els tècnics del projecte elaboren les parelles en base als artistes professionals i amateurs interessats en participar, a partir dels seus interessos artístics, el seu tarannà, característiques personals,…

Presentació: es presenten les parelles, ja que no s’acostumen a conèixer. Es recorda el funcionament del projecte, se’ls ofereix un espai artístic on treballar i se’ls facilita el material i suport necessaris.

Diàleg: a partir de la presentació existeix un diàleg continu entre els membres de la parella. Decideixen la tècnica, la temàtica, el material i quan es trobaran per elaborar-la i comparteixen aspectes més personals com prensaments, sensacions, emocions, etc. Aquest diàleg es pot donar tant de forma verbal com a través de la pròpia expressió artística.

D’aquesta manera, la relació entre els membres de la parella és horitzontal, assumint tots dos la responsabilitat de l’elaboració de l’obra i de tots els aspectes que se’n deriven.

Elaboració i finalització de l’obra
En cada edició s’edita un catàleg artístic amb la relació d’artistes i obres dels diferents territoris participants. També hi ha una web del projecte que engloba les diferents edicions on s’hi pot trobar tota la informació relacionada (informació, artistes, obres, exposicions…).

En cada edició, cada territori organitza exposicions a la seva pròpia comarca però també s’impulsa una exposició col·lectiva amb totes les entitats participants.

L’edició es clausura amb una acció que inclogui la venda o la subhasta de les obres. Els beneficis obtinguts es destinen a la següent edició del projecte.

El projecte té dos objectius generals

1. Afavorir la rehabilitació i la reinserció a la comunitat de les persones que tenen algun problema de salut mental

2. Canviar la visió estigmatitzada que existeix a la societat vers la salut mental. Sensibilitzem a la població a través d’exposicions, xerrades, participació en congressos, catàleg artístic, web, xarxes socials, mitjans de comunicació i qualsevol altra material que s’elabora.

Contacta amb nosaltres per a més informació