Club Social La Muralla

L’associació La Muralla, participant en el projecte, neix a principis de l’any 1998 com a resultat de la decisió d’un conjunt de persones malaltes mentals, familiars i professionals. Es va decidir que fos una associació que pogués estar liderada per les persones malaltes, encara que recolzades a segona línia es situaven els familiars i els professionals i altres persones interessades. La filosofia de l’associació parteix de les premisses de respecte, solidaritat, igualtat i participació democràtica. Principalment es planteja que l’associació ha de ser una forma de potenciar la informació i la comprensió entorn la malaltia mental, la integració en tots els àmbits i el recolzament psicosocial als malalts mentals i les seves famílies. És treballa per aconseguir la inserció socio-comunitària de les persones que tenen una malaltia mental.

OBJECTIUS

1. Donar a conèixer la malaltia mental i les seves repercussions bio-psico-socials.

2. Fomentar la integració social, laboral, educativa i assistencial del malalt mental.

3. Elaborar un eix de suport i orientació tant per als malalts com per a les seves famílies.

SERVEIS

Els serveis que ofereix l’Associació són els següents:

. Club Social i hort terapèutic

. Programa Respir (sortides)

. Servei d’atenció a les famílies (SAF)

. Programa de voluntariat

. Servei de suport a domicili (assistència de supervisió en pisos habitats per usuaris de l’Associació)

Contacte: Paula Ulloa

C/e:  info@clubsociallamuralla.com

www.clubsociallamuralla.com

LOGO OK sense 15 anys

Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Youtube
Contact us