Segrià

Sant Joan de Déu Terres de Lleida

El nostre model assistencial es basa i es centra en la persona atesa i les seves necessitats tant com les dels seus familiars, promovent la rehabilitació, la reeducació psicològica i social, la participació i la inclusió (…)