Sant Joan de Déu Terres de Lleida

El nostre model assistencial es basa i es centra en la persona atesa i les seves necessitats tant com les dels seus familiars, promovent la rehabilitació, la reeducació psicològica i social, la participació i la inclusió; amb una cultura assistencial oberta a la societat amb vocació de servei a la mateixa, en la qual totes les persones puguin sentir-se identificades participant activament.

S’inspira en els valors de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu que impliquen tant la millora constant de la competència tècnica, Docència, Recerca, Innovació i eficiència dels seus professionals com una actuació ètica i humana en l’atenció i la lluita contra l’estigma. Aquest model promou activament la gestió participativa.

Contacte:
Susana Viñuales Lagunas
C/e: susana.vinuales@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org