Associació Socio Cultural Ràdio Nikosia

Nikosia és l’última ciutat dividida per muralles, idees, religions i un suposat abisme cultural. Creiem que d’una o una altra manera tota portem certa Nikosia dins de la geografia del cos i la ment.  Algú va separar en dos a Nikosia, però nosaltres viatgem constantment d’una costat a un altre d’aquesta frontera i és des d’aquest dualisme i des d’aquest vaivé que anem aquí a explicar la nostra història, que és tan real i legítima com qualsevol altra.

L’Associació Soci Cultural Ràdio Nikosia és una entitat multidisciplinària que busca treballar la salut des d’àmbits comunitaris i culturals a partir de pràctiques i dinàmiques de participació permanent en la comunitat. Els seus objectius principals se centren en la necessitat de generar instàncies per a la re-socialització, el restabliment de les xarxes socials de les persones, així com la recuperació d’un rol actiu, amb sentit, dins de la comunitat i les seves dinàmiques. Parlem de la generació col·lectiva i compartida d’instruments i dispositius de contenció afectiva i anímica que facilitin un millor estar a la vida quotidiana.

La seva base és la utilització de la ràdio -i altres mitjans de comunicació- com a mitjans d’expressió, intervenció i visibilización social i alhora explora altres vies com la de l’art, la poesia, la literatura en tant formes de “dir” i actuar socialment.

Contacte:
Jon Barrena
info@radionikosia.org
www.radionikosia.org