Fundació Els 3 Turons

Els Tres Turons és una entitat d’iniciativa social sense afany de lucre, creada l’any1985 al barri del Carmel, al districte de Horta-Guinardó de Barcelona. El principal objectiu de la Fundació és la promoció i el suport a la salut mental comunitària. Aquesta pràctica es realitza en les diferents vessants ,preventiva,  assistencial, rehabilitadora, formativa, i d’integració so- cial i laboral a l’entorn comunitari.

La Fundació atén a persones joves i adultes amb dificultats greus de salut mental. Amb vocació social pública, desenvolupa els diferents serveis i accions que es duen a terme, al servei de la xarxa pública catala- na d’atenció a la salut mental.

És inherent a la seva missió desenvolupar aquesta pràctica de forma participativa, comunitària i no discriminatòria. Potenciant la solidaritat i la capacitat crítica i fomentant el desenvolupament efectiu dels drets de ciutadania de las persones que pateixen una malaltia mental greu.

Els nostres principals objectius són:

Fomentar accions i itineraris individuals d’inserció de carácter

integrador, desenvolup ant programes  i  activitats d’orientació  psicosocial,  formatives  i d’inserció social i laboral; suport a les famílies; activitats lúdiques i culturals, etc. Impulsar pràctiques i activitats orientades a la millora de la qualitat de vida, consecució del millor grau d’autodeterminació personal de les persones ateses i d’integració a l’entorn comunitari i el món laboral. Contribuir a la sensibilització i divulgació de la problemàtica de la salut mental i de la exclusió social que se’n deriva, promovent la participació comunitària, des de la prevenció i la sensibilització, amb la finalitat de modificar les actituds de prejudici i estigmatització social.

Contacte: Isabel Escribano
Fundació Els Tres Turons
Servei de  Rehabilitació Comunitària d’Horta-Guinardó
Fastenrath 208-212, 08032 Barcelona
Telèfon 93 429 32 10
c/e: isabel.escribano@els3turons. org
www.els3turons.org