Osonament

Osonament és un projecte que recull els gairebé 40 anys d’esforç d’un equip de professionals que acompanyem les persones de manera integral en tot allò vinculat a la seva salut mental. Promovem el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia. Des de l’any 1978, hem recorregut un llarg camí com a Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona i el 21 d’octubre de 2016, amb la inauguració del nou edifici de l’entitat, situat al carrer Josep Maria Selva 2 de Vic, hem estrenat la nova marca de projecció exterior Osonament.

Durant el 2015 hem atès 584 persones des dels diferents recursos de l’àrea de salut mental i adiccions i 617 persones des de l’àrea de logopèdia i psicologia.

MISSIÓ
Promoure el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia, a l’entorn de la comarca d’Osona.

VISIÓ
Ser l’entitat referent en salut mental, addiccions i logopèdia, en l’àmbit comunitari a la comarca d’Osona

VALORS
– Compromís i sensibilitat amb les persones i la comunitat
– Professionalitat en l’atenció
– Treball en equip
– Ètica i transparència
– Responsabilitat i sostenibilitat en la gestió

Sumar esforços 
Amb l’objectiu de sumar esforços per complir la nostra missió, establim acords i convenis de col·laboració amb entitats i institucions comarcals i nacionals:

– Els recursos comunitaris i assistencials en salut mental i addiccions a la comarca s’integren en un únic projecte pioner denominat Osona Salut Mental, amb dues entitats proveïdores que gestionen el 100% dels recursos: Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i Osonament.

– Osonament forma part, junt amb les altres set entitats proveïdores de serveis sanitaris públics a la comarca, del Sistema Integrat de Salut d’Osona. El SISO té com a finalitats potenciar les aliances estratègiques i vetllar per la sostenibilitat global del territori.

– Osonament també és membre de la junta de Fòrum Salut Mental, contribuint a consolidar des d’aquesta entitat el model d’atenció comunitària en salut mental a Catalunya.

– Ha format part durant el període 2006-2012 del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

– Forma part del Consell de Ciutat de Vic, un òrgan de participació i consulta que té per objectiu debatre i valorar les grans línies estratègiques dels serveis socials de Vic.

– També forma part del Consell Econòmic i Social de la comarca d’Osona (CESCO), un òrgan consultiu mitjançant el qual els agents econòmics i socials més representatius participen en la presa de decisions de les polítiques socials i econòmiques que afecten a la comarca.

– Osonament és una de les deu organitzacions impulsores de XEISOR, una xarxa d’entitats d’Osona i el Ripollès que vetlla per la inserció laboral de col·lectius amb risc d’exclusió social.

– Formem part de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (OTL) de la Diputació de Barcelona.

Contacte Osonament
C/e: cmppo@cmppo.cat
www.osonament.cat

Contacte Parelles Artístiques:
Neus Vila, Pere Teixidor
C/e: parellesartistiques@cmppo.cat
www.parellesartistiques.cat