Consell Comarcal del Berguedà

El Consell Comarcal és el promotor o coordinador de la comissió de salut mental del Berguedà, el seu objectiu és promoure accions que millorin la qualitat de vida de les persones amb  un trastorn mental i fer-ho de manera col·lectiva entre diferents servies i entitats vinculades a temes de salut mental del Berguedà, aquestes entitats són: Oficina Tècnica Laboral (OTL), Activament, Gurp Horitzó del Berguedà, ASFAM i centres de Salut Mental (CSMA, Centre de Dia, Hospital de dia i el CSMIJ), Plataforma ProSolidaria i l’oficina d’inclusió del Consell Comarcal del Berguedà i de forma puntual poden participar altes agents com: serveis socials, Portal Berguedà, centre de recursos…

El Berguedà ja participava al projecte de parelles artístiques abans que es crees la comissió, però quan neix la comissió l’activitat es coordina sota el paraigues de la comissió.

Contacte: Rosa Genovès i Sala
C/e:  rgenoves@ccbergueda.cat
www.ccbergueda.cat