Associació Ment i Salut La Muralla

L’associació La Muralla, participant en el projecte, neix a principis de l’any 1998 com a resultat de la decisió d’un conjunt de persones malaltes mentals, familiars i professionals. Es va decidir que fos una associació que pogués estar liderada per les persones malaltes, encara que recolzades a segona línia es situaven els familiars i els professionals i altres persones interessades. La filosofia de l’associació parteix de les premisses de respecte, solidaritat, igualtat i participació democràtica. Principalment es planteja que l’associació ha de ser una forma de potenciar la informació i la comprensió entorn la malaltia mental, la integració en tots els àmbits i el recolzament psicosocial als malalts mentals i les seves famílies. És treballa per aconseguir la inserció socio-comunitària de les persones que tenen una malaltia mental.

OBJECTIUS

1. Donar a conèixer la malaltia mental i les seves repercussions bio-psico-socials.
2. Fomentar la integració social, laboral, educativa i assistencial del malalt mental.
3. Elaborar un eix de suport i orientació tant per als malalts com per a les seves famílies.

SERVEIS

Els serveis que ofereix l’Associació són els següents:
. Club Social i hort terapèutic
. Programa Respir (sortides)
. Servei d’atenció a les famílies (SAF)
. Programa de voluntariat
. Servei de suport a domicili (assistència de supervisió en pisos habitats per usuaris de l’Associació)

Contacte: Paula Ulloa
C/e:  info@clubsociallamuralla.com
www.clubsociallamuralla.com