Bagès

Ampans
AMPANS és una fundació que treballa per promoure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, i també malaltia mental (…)

Centre de Dia d’Althaia 
La finalitat és treballar els aspectes bàsics de la recuperació funcional de les persones amb malaltia mental greu (…)

Mosaic
MOSAIC és un pla integral d’atenció social i sanitària per a les persones amb problemes de salut mental i addicions (…)