Agència de Desenvolupament del Berguedà – OTL 

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà és una organització centrada en l’impuls de la competitivitat i la innovació, la dinamització i facilitació del mercat de treball, l’assistència tècnica i el foment del desenvolupament territorial, l’afavoriment de la qualificació de les persones, i el foment del comerç i del turisme.

Contacte: Sara Vila
C/e:  vilags@adbergueda.cat
www.adbergueda.cat